Huisregels

- De "Boksteam Assen Huisregels" dienen door iedereen gerespecteerd te worden, 

- Bokstrainingen worden gegeven door de trainer. Derhalve
wordt commentaar van toeschouwers, ouders of begeleiders niet op prijs gesteld;

- We beginnen om 18.45 uur - einde training 20.00 uur en
20.00 uur - einde training 21.30 uur. Tussentijds weggaan wordt niet
geaccepteerd tenzij met de hoofdtrainer overlegd;

- Het gebruik van mobiele telefoon of internet is tijdens
trainingen niet toegestaan;

- Seksueel getinte grappen en/of aanrakingen zijn niet
toegestaan;

- Het gebruik van doping en stimulerende middelen is
verboden;

- Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige
materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan;

- Leden dienen zich te houden aan een normale
persoonlijke hygiëne (deodorant en mondhygiëne), dat geldt ook voor kleding.
Schoeisel is uitsluitend voor gebruik in de gym, dus leden betreden de gym niet
met buitenschoeisel;

- De organisatie ziet actief toe op de handhaving van de
huis- en gedragsregels van Boksteam
Assen.

------------------------

In alle situaties waarin
deze opsomming van de "Huisregels Boksteam Assen " niet voorziet, verwijst
Boksteam Assen naar de Algemene Voorwaarden van Boksteam Assen.