Algemene voorwaarden

1)
De leden van Boksteam Assen verplichten zich de onderstaande contributies te betalen in de eerste week van elke maand.

2)
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand van te
voren. Via een brief of email. (niet via sms of whats app) Deze maand blijft de
contributie verschuldigd.

3)
Mondelinge afspraken zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door het
bestuur van Boksteam Assen.

4)
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of achtergelaten
persoonlijke bezittingen.

5)
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens trainingen of
wedstrijden.

6)
Op erkende feestdagen zullen geen trainingen plaats vinden. Over deze dagen, evenals over
de vakantieperiode van Boksteam Assen is wel contributie verschuldigd.

7)
De contributie is verschuldigd over lidmaatschap. Ook bij afwezigheid op training loopt de
contributie door.

8)
Het bestuur behoud zich het recht voor om een lidmaatschap op te zeggen indien zij van
mening is dat hiertoe aanleiding bestaat.

9)
Elk lid dient 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn om op de afgesproken tijd te kunnen starten met de training.

10)
 De contributie kan uitsluitend door online-bankieren geschieden aan Boksteam Assen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. De contributie € 20,00 per maand en dient u elke eerste week van de maand zelf over te maken.

11)
 Bij het niet schriftelijk bedanken van het lidmaatschap wordt uw contributieschuld doorgegeven aan het incassobureau en deurwaarder van de Nederlandse boksbond.

12)
 Het dragen bokshandschoenen, bandages en mondbeschermer tijdens de training is verplicht.

13)
 Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier betekend tevens dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de huisregels van Boksteam Assen.