Boksteam Assen

Erecode, huisregels en algemene voorwaarden

Erecode

‘Vechten gebeurt alleen op de mat of   in de ring, en nooit op straat.

De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden
gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.

Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die
zich niet kan verdedigen.

Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker
dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’

 Wij maken geen onderscheid in
afkomst, huidskleur, religie en geaardheid.

      Huisregels

– De “Boksteam Assen Huisregels” hangen bij ingang van de
trainingsruimte en dienen door iedereen gerespecteerd te worden, bovendien zijn
de huisregels inzichtelijk op de website van Boksteam Assen;

– Bokstrainingen worden gegeven door de trainer. Derhalve
wordt commentaar van toeschouwers, ouders of begeleiders niet op prijs gesteld;

– We beginnen om 18.45 uur – einde training 20.00 uur en
20.00 uur – einde training 21.30 uur. Tussentijds weggaan wordt niet
geaccepteerd tenzij met de hoofdtrainer overlegd;

– Het gebruik van mobiele telefoon of internet is tijdens
trainingen niet toegestaan;

– Seksueel getinte grappen en/of aanrakingen zijn niet
toegestaan;

– Het gebruik van doping en stimulerende middelen is
verboden;

– Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige
materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan;

– Leden dienen zich te houden aan een normale
persoonlijke hygiëne (deodorant en mondhygiëne), dat geldt ook voor kleding.
Schoeisel is uitsluitend voor gebruik in de gym, dus leden betreden de gym niet
met buitenschoeisel;

– De organisatie ziet actief toe op de handhaving van de
huis- en    gedragsregels van Boksteam
Assen.

———————————————————————–

In alle situaties waarin
deze opsomming van de “Huisregels Boksteam Assen “ niet voorziet, verwijst
Boksteam Assen naar de Algemene Voorwaarden van Boksteam Assen.

              Algemene voorwaarden

 

1)     
De leden van Boksteam
Assen verplichten zich de onderstaande contributies te betalen in de eerste
week van elke maand.

 

2)     
Beëindiging van
het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand van te
voren. Via een brief of email. (niet via sms of whats app) Deze maand blijft de
contributie verschuldigd.

 

3)     
Mondelinge
afspraken zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door het
bestuur van Boksteam Assen.

 

4)     
De vereniging kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of achtergelaten
persoonlijke bezittingen.

 

5)     
De vereniging kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens trainingen of
wedstrijden.

 

6)     
Op erkende
feestdagen zullen geen trainingen plaats vinden. Over deze dagen, evenals over
de vakantieperiode van Boksteam Assen is wel contributie verschuldigd.

 

7)     
De contributie is
verschuldigd over lidmaatschap. Ook bij afwezigheid op training loopt de
contributie door.

 

8)     
Het bestuur
behoud zich het recht voor om een lidmaatschap op te zeggen indien zij van
mening is dat hiertoe aanleiding bestaat.

 

9)     
Elk lid dient 10
minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn om op de afgesproken tijd
te kunnen starten met de training.

 

10)  De contributie kan uitsluitend door telebankieren geschieden
aan Boksteam Assen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. De contributie € 20,00
per maand en dient u elke eerste week van de maand zelf over te maken.

 

11)  Bij het niet schriftelijk bedanken van het
lidmaatschap wordt uw contributieschuld doorgegeven aan het incassobureau en
deurwaarder van de Nederlandse boksbond.

 

12)  Het dragen bokshandschoenen, bandages en mondbeschermer
tijdens de training is verplicht.

 

13)  Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier
beteke tevens dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de huisregels
van Boksteam Assen. ( De huisregels hangen in de zaal en zijn tevens te vinden
op onze website)